Халява в жизни

 

http://www.lafa.com.ua/

http://www.ournet.md/~halyava/

http://halyava.net/index.php?idk=36

 

Просто наберите в www.yandex.ru халява в жизни.

 

 

 
 
 
 

 

Автор: Илюшко.А.В.                                                                                                                                2008 г.